o [ W r \


o [ W r \

\ ̑ C u t c [

 

 

 

V6.2 V6.1 V6.0 V5.0 V4.0 V3.1 V3.0
C i } l [ W [ j 1        
_ i ̔z u A ړ C 10
_ i z u ̓ o 2
_ i ̈ꊇ z u 11      
_ i ̃O [ v      
_ i ̃C [ W J [ \        
e N X ` ̔C ӗ̈ y C g 12        
e N X ` R s [ c [ 3        
b N G A ̎ o @ \        
} e A ̃ b N
] b N      
b N i / S ̂̋@ \ g j 4 13          
} N @ \ i } ` y C g j 5
v b g X ^ C i X ^ C 14 6      
y C g processed ̎ L ^ i X ^ C R [ _ j 15 7      
X ^ C E B h E i } l [. 8
V [ g J b g ̐chemical 16 9    

1 @ Q ƃ C ̐ thereafter A ` l ؑ֋ @ \ B
2 @ I _ i refined ̂̔ z u o ͂ł 悤 ɂ Ȃ
3 @ 2D R s [ @ \ lj
4. ȊO.ɁA.u.V.A.X.^..v.A.y.
5 @ C h J [ h 𗘗p } e A ̔ F ł 悤 ɂȂ.
6 @ X ^ C Z N ^ @ \ g v Z b g X ^ C Ƃ Ď B
7 @ } e A ̂ I Ɋ ͂ ‥ V ɉ B
8 @ C ^ [ t F [ X ǂ
9 @ t F [ h ̃ s b N { ^ ̃ V [ g J b g ɂȂ ̂ B

10 @ 3D _ i ̔ z u A ړ ȂǂŁ A e ` ‥ ‥ z u X i PC ?? Ɉ ˑ

11 @ ‥ u 𐔒 l w Ŕ z u ł ɂ Ȃ ̓ _ i _ i t @ C i. pcf j _ i Ƃ ė p ł 悤 ɂ Ȃ

12 @ e N X y C g A E { ^ j Ńe N X ` ̒ ł 悤 ɂȂ.

13 @ J [ b N ̋ e l A L [ ő B

14 @ v Z b g X ^ C ̗ ̈ evil 傫 ​​Ȃ A ₷ Ȃ

15 @ e N X ` ̒ ^ ł 悤 ɂȂ.

16 @ _ i z u ہ A V [ g J b g L [ œ_ i ] Ƃ ł 悤 ɂȂ.

\

 

 

V6.2 V6.1 V6.0 V5.0 V4.0 V3.1 V3.0
G b W @ \ i ` j 1
G b W @ \ i F ̋ E j  
u V @ \ 2
C @ \ 3
e L X g @ \ 4 4
X ^ v @ \ i } ` u V j 5
t F [ h 13 13 13 13 13 9 9
e N X ` x 6    
} ` y C g 20 20 20 20 10 6 6
t [ 10 10 10 10      
` e N X ` 38 38 38 80      
` X g [ N 8 8 8 30      
t B ^ 12 12 12 12 12 5 5
I [ g R g X g @ \  
G M @ \    
C @ \        
_ C i ~ b N
7    

1 @ G b W o XNUMX x
2 @ X ^ [ u V ̏c ̕ύX ł 悤 ɂȂ.
3 @ 3D C ̃ [ h lj A ̑ 悤 ɂȂ.
4 @ e L X g Ɍ examined 邱 Ƃ ł 悤 ɂ Ȃ
5 @ } ` u V A ̐F v Ƃ ė p.ł 悤 ɂȂ ͂ B
6 @ Z o b t @ ̕ ω 傫 ​​ ‥ ɂ A e N X ` ̃} b O x
7 @ u V ̐F A 傫 ɂ ?? āA I ɕω 邱 Ƃ ł. B
V6.0 V6.1 Ŏg p p x ̍ C u processed ̂ I A ꕔ ̃ C u _ Ă

̑

 

 

V6.2 V6.1 V6.0 V5.0 V4.0 V3.1 V3.0
EPix J Ή 4            
m point @ \          
2D C W ȏ W
p m } Ή 1 1
MOV o 2 2
J [ } l [ W g @ \      
Photoshop PSD.o.   3  
̎ 摜 o        
C.Z.X.A.N.e.B.x. [.V.          

1 @EPix p m } ̃} e A Ƀz b g X | b g crease ł Epix B
2 @ z b g X | b g processed 肵 MOV ŏo ͂ł ɂ Ȃ
3 @ V3.1 for Mac ł͉ 摜 refined ̂. ĉ 摜 o ͂ ł B

4 @ iPhone Aandroid [ ̃J A v u EPix J v ŎB e n Ֆ ʂ processed 肳 ꂽ EPix t @ C 쐬 ł

C u

 

 

V6.2 V6.1 V6.0 V5.0 V4.0 V3.1 V3.0
W C u _ i P ʁF _ j 2000 2000 2000 3500 3000 1600 1600
‥ J [ C u _ i P ʁF _ 4000 4000 4000 4000 3000 2400 2400
RPC v O C 1 RPC3 RPC3 RPC3 RPC3 RPC3   RPC2
3D _ i Ǎ 6 2    
3D _ i Ǎ iUV } b v t 3 j 3      
3D M [ A g @ \        
n C p [ N @ \
URL G C A X @ \      
X ^ C ` t @ C T [ o [ Q Ƌ@ \\ 4        
T l C w 5        

��1�@RPC�v���O�C���̓V�X�e���ɑg�ݍ��܂�Ă���܂��BRPC2�F2D�A2.5D�A3D�A3.5D�Ή��ARPC3�F2D�A2.5D�A3D�A3.5D�A3D+�Ή�
2 @ ǂ exhibited ` ɁADWG AFBX
3 @ 3DS ASKP AMAN e N X ` } b O t œǂ demonstrated B
3 @ ǂ exhibited
4 @ T [ o [ ƃ [ J XML t @ C r A T [ ] o [ V ΋N Ƀ_ E [ h 悤 ɂȂ.
5 @ X ^ C o ^ _ C A O ɂā A T l C B

6 @ ǂfect ` ɁA _ i t @ C i.pcf j
V6.0 V6.1 Ŏg p p x ̍ C u processed ̂ I A ꕔ ̃ C u _ Ă

t c [

 

 

V6.2 V6.1 V6.0 V5.0 V4.0 V3.1 V3.0
Vedute
@ r [  
@ p m } o
@ sorbed i e ؑցj
@ e N X ` \      
@ 𑜓 x      
@ 3D _ i i 3DS j o      
@ } e A X g o      
@SKP Ǎ    
@FBX ADWG Ǎ        
Fotografia 1 1 1    
@ Fotografia @ p [ X C      
@ Fotografia @ n Ֆ ʍ쐬      
@ Fotografia @ ʕ ̐ investigated            
Replica          

1 uFotografia v ́A for Windows p ŁA Piranesi T | [ g T [ r X o ^ Ȃ textured ̂ p .? [ h i ƂȂ.̐ i ̂ ₢. 킹

C Z X o ^ A @ ȂǁA w ̋Z p I Ȃ ₢ 킹.
w O ̂ ₢ 킹 ́A c ƕ @TEL 044-520-0850

@ ́ A ȉ ̃ N ̃t H [ p B